Δίκτυα

 

Το ΚΕΑΝ αποσκοπει σε συνεργασίες με όλους τους φορείς διεθνώς, που εμπνέονται από τις ίδιες αξίες και έχουν ανάλογους στόχους.

Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα με ΟΗΕ ( Εcosoc) 

Image result for member of ecosoc


Το ΚΕΑΝ είναι συνδεδεμένο μέλος με με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

 

 Anna Lindh Foundation

National Network

                                    Home

 

800 ΜΚΟ για το Σύνταγμα          Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας