Ημερίδα με θέμα : «Προώθηση της απασχόλησης & επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»

   ΗΜΕΡΙΔΑ : » Προώθηση της απασχόλησης & Επιχειρηματικότητα»  Το ΚΕΑΝ ως συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING την Τρίτη 22 Ιουλίου στις 10.00 πμ στο ξενοδοχείο «Αλέξανδρος» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ». Στην ημερίδα συμμετείχαν και εκπρόσωποι των άλλων εταίρων και συγκεκριμένα από…