Δηλώστε Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας Volunteering Team EVS – Short Term “Volunteers on Tour” 8 – 31 Οκτωβρίου 2019 στην Κύπρο

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS-Short Term) “Volunteers on Tour” To KEAN σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) με τίτλο «Volunteers on Tour» που πρόκειται να υλοποιηθεί στην Κύπρο.   Ειδικότερα, ο οργανισμός «Plan Be, Plan it Be it», μέσα από το πρόγραμμα «Volunteers on Tour», Volunteering team Short Term EVS…