Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου 2019PROCΚL0005   –  11/11/2019 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  CPV 09135100-5  ,    3.000  λίτρων πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον,  για τις ανάγκες λειτουργίας της νέας ΔομήςΦιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καρίτσα Λάρισας ,προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 3.030,00€ χωρίς ΦΠΑ και 3.727,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το «ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων» στο πλαίσιο των…

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΔΕ Μάγειρα για το Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καρίτσα

Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει: την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1861ΔΛ2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ.11/2019 για τη σύναψη (1) Συμβάσεως Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης, για τη θέση εργασίας : 110  ΔΕ Μάγειρας, *δείτε εδώ ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ 11.2019 και για την υλοποίηση της Δράσης: «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία νέας…