Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σταύρος Μηλιώνης
Πρόεδρος
smilionis@kean.gr

Mιχάλης Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος
mpapageorgiou@kean.gr

Mατίνα Κανάκη
Γραμματέας
mkanaki@kean.gr

Kώστας Καραίσκος
Αναπληρωτής Γραμματέας
karaiskos@in.gr

                                                                        Χαρίλαος Μαριολής

Γραμματέας Οικονομικού

Xρύσα Μπουφίδου

Εκπρόσωπος Παρατημάτων

boufidou@gmail.com

 

Οι άνθρωποι του ΚΕΑΝ

 

Σταύρος Μηλιώνης- Πρόεδρος  του ΚΕΑΝ

 
Ο Σταύρος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΑΝ. Περισσότερα 

 

 

 

 

 

Ηρώ Λούκα-Executive Director


Η Ηρώ είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι υπεύθυνη των Eθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Τηλ επικοινωνίας: 210-2692880
e-mail: hrwlkkean@gmail.com

 

 

 

Ματίνα Κανάκη-Γραμματέας Δ.Σ.


Η Ματίνα είναι απόφοιτη  Μ.Δ.Ε.:  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» του Τμήμ. Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πτυχιούχος Τμήματος  «ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» της Σχολής Τ. Γεωπονίας.Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών.

Στο ΚΕΑΝ είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηλ Επικοινωνίας: 2102692880
e-mail: mkanaki@kean.gr


Αφροδίτη Κωφοπούλου- Κοινωνικός Επιστήμων


Η Αφροδίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο ΚΕΑΝ απασχολείται ως Κοινωνικός Επιστήμων παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τηλ: 210-2692880
email: afroditikofopoulou@gmail.com

 

 

 


 

 Στο προσωπικό του ΚΕΑΝ έχει γίνει εκπαίδευση για τη διαχείριση προγραμμάτων βάσει του Project Managment Institute από την εταιρεία Συμβούλων και Εκπαίδευσης Critical Path