Ημερολόγιο

  • «Οι Σοροπτιμίστριες ασχολούνται με το νερό»
  • «Πίσω
../common/calendar Ημερομηνία Έναρξης:
3/6/2011
../common/time Διάρκεια:
Ολοήμερο: Ολοήμερο
../common/attributes Τύπος:
planetbook
../common/view-locations Περιοχή:
Αθήνας-Αχαρνών

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κέρκυρας, μέλος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, Παγκόσμιας Οργάνωσης Γυναικών καλεί το Planetbook να μετέχει στην προγραμματισμένη εκδήλωση «Οι Σοροπτιμίστριες ασχολούνται με το νερό»!

Σχόλια