Ημερολόγιο

  • Δράσεις Εκπαίδευσης και Προώθησης Εθελοντισμού
  • «Πίσω
../common/calendar Ημερομηνία Έναρξης:
9/10/2011
../common/time Διάρκεια:
2:50 μμ – 3:50 μμ
../common/attributes Τύπος:
Γενικές Εκδηλώσεις
../common/view-locations Περιοχή:
Αθήνας-Αχαρνών

Βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη προσπαθειών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που ευνοούν και προωθούν τον εθελοντισμό. Οι δράσεις προώθησης του εθελοντισμού που υλοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα διοργανώνονται είτε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) είτε από μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και της τοπική αυτοδιοίκηση. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις δράσεις εκπαίδευσης και προώθησης του εθελοντισμού ποικίλουν και υπάρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Στόχοι της συζήτησης στρογγυλής τράπεζας είναι να πραγματοποιηθεί: ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση των δράσεων εκπαίδευσης και προώθησης του εθελοντισμού συζήτηση γύρω από τα ανοικτά θέματα που υπάρχουν στο χώρο της εκπαίδευσης και προώθησης του εθελοντισμού

Σχόλια