Ευκαιρίες Εργασίας

 1ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                         

 Αν θες να εργαστείς στον τομέα της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την κάλυψη της θέσης : Στέλεχος Συγγραφής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ:

·         Συγγραφή προτάσεων διαγωνισμών - τεχνικών δελτίων έργων

·         Συμμετοχή στην υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων

·         Επικοινωνίες με εταίρους

·         Εκπόνηση παραδοτέων από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·         Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

·         Εμπειρία στην υποβολή προτάσεων και στη διαχείριση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

·         Άριστες δεξιότητες διαχείρισης γραπτού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά

·         Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου  

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·         Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες

·         Δεξιότητες οργάνωσης & διαχείρισης

·         Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@kean.gr αναγράφοντας στο θέμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

 

2.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ                          

Αν θες να εργαστεί σαν  Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εύρεσης Ιδιωτικών Πόρων και Χορηγιών.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

·    Άριστες δεξιότητες διαχείρισης προφορικού και γραπτού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά ( Η επικοινωνία θα γίνεται στα Αγγλικά) 

·         Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας

·         Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου και social media.

·         Εμπειρία σε εξεύρεση ιδιωτικών πόρων/χορηγιών για ΜΚΟ  

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες

Γνώσση Ιταλικών

·         Δεξιότητες οργάνωσης & διαχείρισης

·         Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@kean.gr αναγράφοντας στο θέμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ