ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Πρόσκληση 1437/2015 υποβολής οικονομικών προσφορών για την αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού

Αθήνα,16/06/2015 ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1437/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   για την υποβολή οικονομικών προσφορών προς σύναψη μίας (1) σύμβασης για την  αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση 1436/2015 υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης 3 ημερίδων

Αθήνα,05/06/2015 ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1436/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   για την υποβολή οικονομικών προσφορών προς σύναψη μίας (1) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης  τριών (3)…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ