Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το ΚΕΑΝ;

Tο ΚΕΑN είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος Νέων για το περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες.
 
Ποιες είναι οι δράσεις σας;
  • Οικολογικές προτάσεις για την ανάπτυξη της Αττικής.
  • Χρήση της υψηλής τεχνολογίας για την βιώσιμη ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών της Δ. Αττικής.
  • Διοργάνωση ημερίδων-συνεδρίων με θέματα που άπτονται προβλημάτων της καθημερινότητας των νέων.
  • Προάσπιση του δικαιώματος εργασίας για τους νέους.
  • Διαπολιτισμική προσέγγιση.
  • Εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης και ψυχαγωγίας για τους νέους.
 
Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
  • Η προάσπιση του δικαιώματος των Νέων στη ζωή. Ειδικότερα στο περιβάλλον εργασίας και στις συνθήκες εργασίας.
  • Η δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης της καθημερινότητας που θα έχει στο κέντρο του στόχο του την ανάπτυξή της προσωπικότητας και απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων που κρύβει μέσα του κάθε νέος, ο κάθε άνθρωπος. 
 
Πως μπορώ να βοηθήσω την προσπάθεια σας;

Απλά συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής που θα βρείτε εδώ!