«Πίσω

Σφάλμα

Η καταχώρηση δε βρέθηκε.

 

Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα με ΟΗΕ(Εcosoc) 

Special Consultative Status with the UN(Ecosoc)

 

 

 

Planetbook

250 

Νέα

Η online κοινότητα έχει 535 μέλη