Blog

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ από το 'Ιδρυμα Μποδοσάκη

 

 Capacity Building: Ενδυνάμωση Δομών και Ανάπτυξη Ικανοτήτων MKO

Το Capacity Building - που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Ενδυνάμωση Δομών & Ανάπτυξη Ικανοτήτων» - αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης και ενδυνάμωσης ενός οργανισμού, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος και να επιτύχει μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, βιωσιμότητα, καθώς και τους στόχους του σε βάθος χρόνου. Καθώς η ελληνική ορολογία δεν αποδίδει επαρκώς τη σημασία και αξία του όρου, συνίσταται ο όρος Capacity Building να μην μεταφράζεται στα ελληνικά.

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Capacity Building, ενώ η ενδυνάμωση των ΜΚΟ αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, διαχειριστή επιχορήγησης του Προγράμματος. 

Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ που έχει εκπονηθεί για τους οργανισμούς που λαμβάνουν επιχορήγηση, έχει σχεδιαστεί βάσει επιτυχημένων προσεγγίσεων για την ενδυνάμωση των ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο, βασίζεται ωστόσο σε εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα. Στην αρχή του προγράμματος  ο κάθε οργανισμός αξιολογείται μεμονωμένα μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εργαλείου, του "Χάρτη Ικανοτήτων" (Capacity Map), με στόχο να προσδιοριστεί το επίπεδο ικανοτήτων και οι ανάγκες ανάπτυξης του οργανισμού, καθώς επίσης και οι καλές πρακτικές που μπορεί να μοιραστεί με άλλους οργανισμούς. 

Αποτελείται από 8 θεματικές ενότητες, διαθέτει 19 εκπαιδευτές και ολοκληρώνεται σε 120 ώρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει διαδραστικές μεθόδους μάθησης με μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning για ΜΚΟ και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ευκαιρίες ανταλλαγών και δικτύωσης τόσο μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό, όσο και με μια ευρεία ομάδα ομιλητών. 

Δομή και Χρονοδιάγραμμα 

Το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ ξεκίνησε το Σάββατο 16 Μαίου 2015 με το διήμερο σεμινάριο «Αποτελεσματική ηγεσία για την ενδυνάμωση των ΜΚΟ».  Η πλήρης ανάπτυξη των θεματικών κύκλων του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
 
Θεματική ΕνότηταΔιάρκεια ΣεμιναρίωνΟμάδα Στόχος
Αποτελεσματική Ηγεσία για την Ενδυνάμωση των ΜΚΟ2 ημέρεςHγέτες / μέλη του Δ.Σ.
Διαχείριση ΜΚΟ 2 ημέρεςΔιευθυντές
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Εθελοντών2 ημέρεςΔιευθυντές
Fundraising & Επέκταση Πηγών Εισοδημάτων2 ημέρεςΔιευθυντές/ μέλη του προσωπικού
Marketing, Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία1 ημέραΔιευθυντές/ μέλη του προσωπικού
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ηθικές Πρακτικές1 ημέραΔιευθυντές/ μέλη του προσωπικού
Οικονομική Διαχείριση των ΜΚΟ2 ημέρεςΔιευθυντές/ μέλη του προσωπικού
Διαχείριση Έργου2 ημέρεςΔιευθυντές/ μέλη του προσωπικού
Τελετή Λήξης - Διάδοση των αποτελεσμάτων, Απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης & βραβείων1 ημέρα 
 
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων θα διαρκέσει από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Κάθε θεματική ενότητα θα επαναληφθεί, για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να εντάσσονται σε μικρές ομάδες των περίπου 20 ατόμων.Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εκπαίδευσης για κάθε οργάνωση θα γίνουν γνωστές άμεσα στους συμμετέχοντες.


Ένας έμπειρος εταίρος

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται στην υλοποίησή του με το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης. Για τους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος, η «ΔΗΜΗΤΡΑ», έχει δημιουργήσει μια ειδική ομάδα εκπαιδευτών με σημαντική εμπειρία σε θέματα των ΜΚΟ.
 
Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των ΜΚΟ στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στην εμβάθυνση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής, πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Dr Jennifer Clarke, Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης ΜΚΟ, Εmail: j.clarke@bodossaki.gr 
 
 
 
 
 
Πήγη : http://www.weareallcitizens.gr/the-programme/capacity-building.html
 
 


 

Επιλεγμένα Blogs

τοhttp://www.kala-nea.gr/feed δεν μπορεί να βρεθεί τοhttp://www.perivallon21.gr/?format=feed&limitstart= δεν μπορεί να βρεθεί

Ετικέτες