Το ΚΕΑΝ 7-15 Οκτωβρίου 2012 σε συνεργασία με τον Δήμο Ευρώτα, υλοποιεί πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση, Ανταλλαγής Νέων με τον τίτλο “MEDitality: theMediterranean Hospitality”

Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή ενός πιο εναλλακτικού μοντέλου τουρισμού για της Μεσογειακές χώρες, στη μεταβατική περίοδο της Ευρωπαϊκής κρίσης.

  Πιο συγκεκριμένα, τριάντα (30) νέοι και νέες από την ευρύτερη Μεσογειακή περιφέρεια (Τουρκία, Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα) θα φιλοξενηθούν για ένα χρονικό διάστημα οχτώ ημερών στην περιοχή του δήμου Ευρώτα στο νομό Λακωνίας. Διαφορετικές προσωπικότητες με διαφορετική κουλτούρα θα συνυπάρξουν, θα συμμετέχουν σε πολύπλευρες δραστηριότητες, όπως θαλάσσια παιχνίδια, αγροτικές κι υπαίθριες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σεμινάρια, με άμεση πάντα επαφή με το φυσικό περιβάλλον που προσφέρει η Πελοπόννησος (συνδυασμός βουνού και θάλασσας). Οι εξορμήσεις και πεζοπορίες στο φυσικό περιβάλλον της Λακωνίας θα προσδώσουν έναν οικολογικό και αγροτικό χαρακτήρα στην έννοια του τουρισμού, ενώ παράλληλα θα αποτιμηθεί και η ιδιάζουσα σημασία της Φύσης στην εποχή των ραγδαίων κλιματικών αλλαγών. Το διαπολιτισμικό πνεύμα θα διέπει το Σχέδιο Ανταλλαγής Νέων, με ομιλίες ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ανταλλαγές εθνικής γευσιγνωσίας, καθώς και παιχνίδια που αναδεικνύουν και προωθούν ξεχωριστά μα αξεδιάλυτα το μωσαϊκό των εθνικών ταυτοτήτων.
   Σκοπός του “MEDitality: the Mediterranean Hospitality”είναι η πολυπρισματική εκμάθηση νέων στον τομέα του τουρισμού, η εμβάθυνση σε πιο εναλλακτικές μορφές τουρισμού με καθοριστικούς συντελεστές την οικολογία και το αγροτικό περιβάλλον με παράλληλη ανάδειξη του τόπου και του πολιτισμού.