Στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στο Qatar τον Δεκέμβριο του 2012, και σε συνεργασία της οργάνωσης Connect4Climate, MTV και Terrafrica, διεξάγεται ο διαγωνισμός Voices4Climate.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φωτογραφικό υλικό ή μουσικό video ή video με θέμα την Κλιματική Αλλαγή.

Κάθε φωτογραφία ή
video θα πρέπει να αποτυπώνει μία ιστορία που να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1) Γεωργία, 2) Πόλεις 3) Ενέργεια, 4) Δάση, 5) Γένος, 6) Υγεία, 7) Εργασία και Πράσινη Οικονομία 8) Νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, τα έπαθλα των νικητών, κανόνες υποβολής κτλ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα
www.voices4climate.org ή www.connect4climate.org