Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 62.902/1/2012 Ανακοίνωσης  για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ογδόντα εννιά (389) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα  Δυτικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

  Πατήστε παρακάτω για να δείτε τους οριστικούς πίνακες των αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ.  ΚΟΧ 62.902/1/2012 που προέκυψαν από το ειδικό λογισμικό μοριοδότησης :
 
 
 
 Για να κάνετε αναζήτηση στα αρχεία του excel πατήστε CTRL+ F.