Πρόγραμμα Eco Gardening Activities/Μαθήματα Οικο-κηπουρικής και Περιβάλλοντος για ενήλικες.

Περίοδος από 1η Απριλίου 2013 έως 30 Απριλίου 2013. Δευτέρα – Τετάρτη (16:00-19:00) και Σάββατο (09:00-13:00).

Περιγραφή προγράμματος

Κατά την περάτωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι αποκομίζουν γνώσεις φύτευσης λαχανοκομικών φυτών για οικιακής ή ευρύτερης κλίμακας καλλιέργειες καθώς και σχεδίασης και φύτευσης καλλωπιστικών φυτών σε κήπο. Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν επεμβάσεις σε λαχανόκηπο ενός στρέμματος και σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ένα καλλωπιστικό κήπο μέσα στο πάρκο. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από  Δευτέρα – Τετάρτη (16:00-19:00) και Σάββατο (09:00-13:00). Στο τέλος του προγράμματος δίνεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης.Τα μαθήματα θα γίνουν σε Πάρκα, φυτώρεια και χώρους εκπαίδευσης ενώ θα γίνουν επισκέψεις στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Α.Τρίτσης, στο Ποικίλλο όρο και σε άλλα πάρκα της Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές μπορείτε να απευθύνεστε στο 210-2692880-1 και στο info at kean.gr

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φωτογραφικό Υλικό