Πού: Μαδρίτη, Ισπανία

Πότε: 16-22 Σεπτεμβρίου 2013

Τίτλος: Seekers of lost rights

Περιεχόμενο: To τελευταίο διάστημα, γινόμαστε μάρτυρες της απώλειας δικαιωμάτων όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό και πολιτισμικό. Το πρόγραμμα “Seekers of lost rights” έχει ως στόχο να προσεγγίσει τις αιτίες της απώλειας αυτής αλλά και να προτείνει λύσεις.

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν μαζί με σκοπό την εξεύρεση λύσεων και εναλλακτικών για τη διασφάλιση των χαμένων δικαιωμάτων των Ευρωπαίων νέων. Ανάμεσα στις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα είναι θεατρικά, επισκέψεις σε οργανισμούς με έντονη παρουσία στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και  ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως ορειβασία ,επισκέψεις γνωριμίας με την ισπανική κουλτούρα και  intercultural nights.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 16-24 ετών  με γνήσιο ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπισή τους .

Το πρόγραμμα καλύπτει το 100% διατροφής και διαμονής και επιστρέφεται το 70% των εξόδων για αεροπορικά εισιτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής, στείλτε email στο stefania.kokkosi@gmail.com