Στην Άγκυρα- ως επίσημος προσκεκλημένος της τουρκικής κυβέρνησης- και τη Σμύρνη βρέθηκε το ΚΕΑΝ στις 28-31 Αυγούστου 2013 για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού προγράμματος EuropeAid-«Improved Integration of the disabled people into society». 

Το ΚΕΑΝ θα αναλάβει, σε συνεργασία με το Δήμο Cigli της Σμύρνης, να αναπτύξει δράσεις στην περιοχή με στόχο την ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην τοπική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, θα παράσχει εκπαίδευση σε τοπικούς φορείς και οργανώσεις σχετικά με το πώς να εμπλέξουν τα άτομα αυτά σε εθελοντικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής φύσεως σε πάρκα της περιοχής.

Το “Special MVP: Mobility, Volunteerism, Participation”, όπως ονομάζεται το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το ΚΕΑΝ στην περιοχή, έρχεται ως συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος “MVP: Mobility, Volunteerism, Participation”, που υλοποιήθηκε επιτυχώς σε πάρκα της Αττικής.

 Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην τοπική κοινωνία μέσω της ανάπτυξης της ικανότητάς τους να διοργανώνουν εθελοντικές περιβαλλοντικές δράσεις αυτόνομα, της ενίσχυσης της συμμετοχής τους στα τρέχοντα δρώμενα του Δήμου αλλά  και της κινητικότητας εντός της Ευρώπης.

 Το ΚΕΑΝ επισκέφθηκε την περιοχή Cigli- όπου και θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα- στις 30 και 31 Αυγούστου 2013. Εκεί  συναντήθηκε με εκπροσώπους του Δήμου αλλά και της κοινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και έκανε αναγνωριστικές επισκέψεις στα πάρκα που θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση ( Europeaid) και την Τουρκία