Το ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων συμμετέχει ως εταίρος στην Α.Σ. "ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" στην Πράξη: «Κοινωνική Οικονομία και Νέες Τεχνολογίες» που υλοποιείται  στο πλαίσιο ΔΡΑΣΗ 7: « Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες την Τοπικών Αγορών Εργασίας»,. της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08: « Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

Η Α.Σ. «ΝΕΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κοινωνική Οικονομία και Νέες Τεχνολογίες» προσκαλεί να υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που είναι:

Άνεργοι , εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ   ή

Α. Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, η αντικειμενικό εισόδημα τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια εισοδήματος.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ.

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα γραφεία του εταίρου της ΑΣ ,ΚΕΑΕΠ (Κυψέλης 16, ΤΚ 11362, Αθήνα), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ.–14:00 μ.μ (τηλ. 210-8210519 υπεύθυνη επικοινωνίας κα Χριστίνα Βορλόου). Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει στις 9/12/2013 και λήγει στις 17/04/2014 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ).

Για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Α.Σ. " ΝΕΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " http://neoepih.omegatechnology.gr/  είτε επικοινωνήστε μέσω e-mail keaep@otenet.gr.