ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

To KEAN συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στην  Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ"που υλοποιεί στον Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος την πράξη με τίτλο «Δημιουργώ» στο πλαίσιο της 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Α.Σ. «ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» προσκαλεί να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  όσοι είναι:

άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος

Για να δείτε  την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε εδώ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή από τις 14/03/2014 εως 17/07/2014 , Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 10.00πμ - 15.00μμ  στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του ΚΕΑΝ (Συντονιστής εταίρος)  στα παρακάτω σημεία :
-     --στα γραφεία του ΚΕΑΝ στην οδό Πατρόκλου 57 , Ίλιον ΤΚ 13122 ή

Για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο:210 2692880 και στις ιστοσελίδες :

 
 

http://www.kean.gr/

http://www.eurotraining.gr/

http://www.filadelfeia-dimos.gr/

http://4-elements.org/

http://www.developathens.gr/el/

http://gr.omegatechnology.biz/

www.top-sa.gr