ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απασχόληση για την προστασία του περιβάλλοντος στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη , Περάματος»  με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Ενέργεια/Δράση

Αριθμός ατόμων

001

ΤΕ/ΔΕ Γραφίστας

Σχεδιασμός blocks, folders ,προσκλήσεων

1

002

ΠΕ Ψυχολόγος  ή ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Εντοπισμός - προσέγγιση - ενεργοποίηση ωφελουμένων

1

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει στις   21/02/2014 και λήγει στις  02/03/2014 και θα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά στο email: kean.perasma@gmail.com  είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του ΚΕΑΝ στη διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον , ΤΚ 13122.

 Για να δείτε την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε εδώ.