ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης»  και της Δράσης 8 «Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη» για την υλοποίηση της πράξης «Απασχόληση για την προστασία του περιβάλλοντος στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη , Περάματος»  με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με ΟΠΣ:457753 στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το ΚΕΑΝ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου  για την υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Δράση

Παραδοτέα

Αριθμός

Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Καταχώρηση δημοσιεύσεων σε 3 ιστοσελίδες

3 καταχωρήσεις

Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Εκτύπωση Folders

300 τεμάχια

Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Eκτύπωση Βlocks σημειώσεων

300 τεμάχια

Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Δημιουργία και αναπαραγωγή radio spot

1 radio spot

Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Εκτύπωση προσκλήσεων ημερίδας

100 προσκλήσεις

Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη

Καταχώρηση δημοσιεύσεων στον Τύπο

2 καταχωρήσεις

 

Η υποβολή των προσφορών αρχίζει στις 19/02/2014 και λήγει στις 05/03/2014 και θα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά στο email: kean.perasma@gmail.com  είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του ΚΕΑΝ στη διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον , ΤΚ 13122.Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του διαγωνισμού πατήστε εδώ.