"Βeat Bullying" 

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων - ΚΕΑΝ διοργανώνει διήμερο σεμινάριο την Παρασκευή 25/07 και το Σάββατο 26/07 με θεματική τον σχολικό εκφοβισμό , τα αίτια που τον προκαλούν ,τα αποτελέσματα και τις συνέπειες αυτού .Το training course θα πραγματοποιηθεί στις κατασκηνώσεις Green Camp στα Λεχαινά Ηλείας σε ομάδες παιδιών ηλικίας 11 - 17 ετών από τις 11.00 πμ - 19.00 μμ.

Πρόκειται για ενημέρωση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα αφορά τον σχολικό εκφοφισμό και την αντιμετώπισή του και θα πραγματοποιηθεί μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και εργασιών με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών.Παράλληλα τα παιδιά θα ενημερωθούν για τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας beatbullyin.org στην οποία μπορεί κάποιος να απευθυνθεί είτε για να ενημερωθεί σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό είτε για να ζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό σε περίπτωση που υφίσταται bullying το ίδιο το άτομο ή κάποιο κοντινό του πρόσωπο.