Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εργασία στον τόπο μου – πράσινα επαγγέλματα» σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της Δικτύωσης των ωφελουμένων με επιχειρήσεις διοργανώνει ημερίδα με θέμα : «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα – Νέες μορφές απασχόλησης» την Τετάρτη 22 Απριλίου , ώρα 18.00 μμ  στο πολιτιστικό κέντρο Cine Αλέκα – Τέχνη Πόλης  (οδός Γ’ ορεινής Ταξιαρχίας 13,πλατεία Γαρδένια, Ζωγράφου).

Στόχος της ημερίδας  είναι η ενημέρωση των ανέργων για  τις μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τις δυνατότητες απασχόλησης που δημιουργούνται μέσα από το σχέδιο δράσης  όπως είναι :

α) η ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα  για την ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης ,

β) η ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης η οποία δυνητικά θα ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα  ,

γ) η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσα από το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤΟΠΣΑ».

Επιπλέον στην ημερίδα θα παρουσιαστεί ο δικτυακός τόπος προσφοράς και σύζευξης θέσεων εργασίας για τους ωφελούμενους που προσφέρει την δυνατότητα καταχώρησης των επιχειρήσεων  αλλά και των ωφελουμένων ανέργων ως χρήστες του με απώτερο στόχο την απασχόληση των ωφελουμένων και την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων του Δήμου Ζωγράφου και Καισαριανής.

Στόχος του σχεδίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων τρόπων για την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και της απασχόλησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους στους δυναμικούς κλάδους της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της «πράσινης» οικονομίας αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού. Το σχέδιο στοχεύει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της υπάρχουσας επιχειρηματικής κοινότητας των Δήμων Ζωγράφου και Καισαριανής αλλά και να τη διευρύνει μέσω της υποστήριξης των ανέργων της περιοχής και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.