Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕ Γ΄ Αθήνας προγραμματίζει τριήμερη εκδήλωση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Γ΄ Αθήνας στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στις 11, 12 και 13 Μαΐου. Προβλέπεται να συμμετάσχουν περίπου 550 συνολικά παιδιά από όλη τη Διεύθυνση  Γ΄Αθήνας από τις 8:30 το πρωί έως τις 13:30 το μεσημέρι. Η κάθε ομάδα θα αποτελείτε από 30- 35 μαθητές.

Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους θα περιηγούνται σε τέσσερα σημεία-σταθμούς που θα εναλλάσσονται  ανά μισή ώρα με άλλους μαθητές άλλων σχολείων.

Ο πρώτος σταθμός θα υποστηρίζεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία που εδρεύει μέσα στο πάρκο, ο δεύτερος σταθμός  από τη WWF  με δραστηριότητες που θα έχουν ως θέμα την ενέργεια, ο τρίτος από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης που θα ασχοληθεί με το νερό και θα κάνει διάφορες ενδιαφέρουσες δράσεις σχετικά μ’ αυτό και τέλος ο τέταρτος και τελευταίος σταθμός θα υποστηρίζεται από το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) με ένα πρωτοποριακό περιβαλλοντικό επιτραπέζιο παιχνίδι το Planetbook.

Επίσης με εθελοντές που θα διαθέσει ο Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου « Αντώνης Τρίτσης» θα γίνεται η υποδοχή των μαθητών, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το πάρκο και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν στους διάφορους σταθμούς(η πρώτη υποδοχή των μισών μαθητών θα γίνει στις 8.30 π.μ. και η δεύτερη υποδοχή των υπολοίπων μαθητών στις 10.30 π.μ.). Μετά από κάθε κυλιόμενη αλλαγή των μαθητών και για δέκα λεπτά οι εθελοντές του ΟΔΔ του Πάρκου θα συνοδεύουν τα παιδιά ως τον επόμενο σταθμό εξηγώντας τους κάποιες απορίες ή δείχνοντάς τους σημαντικά σημεία του πάρκου.