Το ΚΕΑΝ θα συμμετέχει στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας , που το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καλούνται Μη Κερδοσκοπικοί οργανισμοί να συμπράξουν με ΟΤΑ προκειμένου να υλοποιήσουν έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως :

διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση,δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους,καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές
αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων καθώς και άλλες κοινωνικές, πολιτιστικές και  εκπαιδευτικές δραστηριότητες.( Περισσότερα ΕΔΩ)

Τα σχέδια δράσης θα υλοποιηθούν από ανέργους που θα προσληφθούν για το σκοπό αυτό  και για διάρκεια 5 μήνων.

Στο ΚΕΑΝ πιστεύουμε ότι με αφορμή αυτό το πρόγραμμα, είναι ευκαιρία για τις οργανωσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να αποδείξουν τη διαφορετική φιλοσοφία και νοοτροπία που τις διέπει, υλοποιώντας δράσεις που τις αφορούν.

Συγκεκριμένα, εμείς στο ΚΕΑΝ θα προσπαθήσουμε να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ την Αττική.

Να πρασινίσουμε την Αττική, να την κάνουμε ποιο λειτουργική.

Καταρτίζουμε και καταθέτουμε προτάσεις στους Δήμους, σχετικά με το περιβάλλον, το περιαστικό πράσινο και τον πολιτισμό.

Σκοπεύουμε με αυτό τον τρόπο να δώσουμε -έστω και προσωρινά- μία διέξοδο στους νέους ανέργους, να τους εμφυσύσουμε μία λογική προσφοράς και δημιουργίας καθώς και να τους εφοδιάσουμε με προσόντα και προυπηρεσία που θα τους είναι χρήσιμη για το μέλλον τους.

Ξέρουμε ότι δεν λύνεται με αυτό τον τρόπο, το θέμα της ανεργίας.

Πιστεύουμε όμως στην προσπάθεια και στην νέα αρχή.

Νέα αρχή και στον τρόπο επιλογής προσωπικού.

Σεβόμαστε τον άνθρωπο και την αγωνία του για δουλειά.

Δεσμευόμαστε για αδιάβλητη διαδικασία επιλογής προσωπικού ( χωρίς να ακουμπά ανθρώπινο χέρι- με ηλεκτρονική διαδικασία) και άμεση ανάρτηση της βαθμολογίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου και της Ε.Ε.

Καλούμε όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει και να έλεγξει τις διαδικασίες.

Πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι ευρείας κλίμακας, για το σκοπό αυτό προσεγγίζουμε τους Δήμους της Αττικής και τους ζητούμε συνεργασία,για μία νέα αρχή για να ξεπεράσουμε τους ευατούς μας και να κάνουμε την κρίση ευκαιρία!