ΤΟ ΚΕΑΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΔΡΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 
Mε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εθελοντική δράση στο Πάρκο Α.Τρίτσης από το Δίκτυο Εθελοντών του Πάρκου.
Η Ορνιθολογική Εταιρεία και τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα με την υποστήριξη του Δικτύου Εθελοντών (ΚΕΑΝ, Οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, Ορνιθολογική Εταιρεία, Φίλοι του Πάρκου, Οργάνωση Γη) έφεραν εις πέρας το Σάββατο στης 26 Νοεμβρίου 2011 την εθελοντική δράση καλλιεργητικών φροντίδων και καθαρισμού.
Τα 30 παιδιά χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες. Η μία ομάδα των 8ατόμων πήγαν να καθαρίσουν τις λίμνες με απόχες και μεγάλες σακούλες για την συλλογή των σκουπιδιών. Η δεύτερη ομάδα 11 ατόμων πήρανε τσάπες και ανανεώσανε τους λάκκους των νεαρών δενδρυλλίων της δράσης στις 06/11/2011 και των παλαιότερων φυταρίων.  Ενώ η τελευταία ομάδα με τα υπόλοιπα 11 άτομα άπλωσαν λάστιχα και ποτίσανε τα φυτάρια.
Συνολικά 500 λάκκοι σκαλίστηκαν και ποτίστηκαν και τα δενδρύλλια τους.
Μπορείτε να πάρετε μία γεύση από την δράση μας από τις παρακάτω φωτογραφίες.

Φωτογραφικό Υλικό