Αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ,για το Νομό Κορινθίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 28.1003/1/2012 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κορινθίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τους πίνακες των αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ.  ΚΟΧ 28.1003/1/2012 που προέκυψαν από το ειδικό λογισμικό μοριοδότησης :

- Πίνακας κατάταξης ,ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (μόνο ΑΜΚΑ)

- Πίνακας κατάταξης ,ταξινόμηση κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (μόνο ΑΜΚΑ)

- Πίνακας απορριπτέων ,ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

- Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων δηλαδή πίνακας προσληπτέων ,ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (μόνο ΑΜΚΑ).