Την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2012 το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) ξεκινά την συγκέντρωση των αιτήσεων για 

την υπ’αριθμ. ΚΟΧ 62.908/1/2012 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων τριών (303) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής,

- την υπ'αριθμ.ΚΟΧ 62.902/1/2012 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ογδόντα εννιά (389) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα  Δυτικού Τομέα Αθηνών 

στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα στις 09/07/2012 και λήγει την Τετάρτη στις 18/07/2012 και ώρες 09.00πμ – 14.30μμ στις παρακάτω διευθύνσεις :

-για την Δυτική Αττική

είτε αυτοπροσώπως στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του ΚΕΑΝ

α) στην οδό Σαλαμίνος και Αθανασίου Διάκου, Ασπρόπυργος

β) στην οδό Σπύρου Μουστακλή 23,Πάρκο ‘Αντώνης  Τρίτσης’, Ίλιον

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:  Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: 131 22, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε. Δυτικής Αττικής),  υπόψιν Κας Καραδήμα Μαριλένας.

-για τον Δυτικό Τομέα των Αθηνών

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου-ΚΕΑΝ  στα γραφεία του ΚΕΑΝ στην οδό Πατρόκλου 57 και Πριάμου , Τ.Κ.: 131 22, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών),  υπόψιν Κας Κανάκη Ματίνας.

 

Οι Ανακοινώσεις ,η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσής της

βρίσκονται αναρτημένες :

- για την Δυτική Αττική στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΑΝ ,του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, του Δήμου Ασπροπύργου, του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ), της Περιφέρειας Αττικής για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στο Δήμο Ελευσίνας κσι στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (ΚΠΑ Eλευσίνας , ΚΠΑ Μεγάρων )

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση ΚΟΧ 62.908/1/2012 της Δυτικής Αττικής.

- για τον Δυτικό Τομέα των Αθηνών στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΑΝ, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας,του Δήμου Περιστερίου, της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Χαιδαρίου, του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ), της Περιφέρειας Αττικής για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών στο Δήμο Περιστερίου και στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών (ΚΠΑ Αγίων Αναργύρων, ΚΠΑ Περιστερίου , ΚΠΑ Ιλίου, ΚΠΑ Αιγάλεω  )

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση ΚΟΧ 62.902/1/2012  του Δυτικού Τομέα των Αθηνών.

Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ

& τις οδηγίες συμπλήρωσης πατήστε εδώ. 

Οι θέσεις που αναγράφονται στην προκήρυξη  περιλαμβάνουν ειδικότητες όπως : ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων, εργάτες πρασίνου , εργάτες καθαριότητας ,ΔΕ Κηπουροί ,ΔΕ Τεχνίτες οικοδομικών, ΔΕ Ελαιοχρωματιστές, ΔΕ Ηλεκτρολόγος , ΔΕ Υδραυλικός ,ΔΕ Φύλακες, ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων, ΔΕ Οδηγοί Γ’ κατηγορίας , ΔΕ Διοικητικοί, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ/ΔΕ  Πολιτικών και Δομικών έργων, ΤΕ Τοπογράφοι, ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνοι, ΠΕ/ΤΕ Περιβαλλοντολόγοι, ΤΕ Μηχανολόγοι, ΥΕ Οικιακοί βοηθοί, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί λειτουργοί, ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές, ΤΕ Εργοθεραπευτές ,ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ Παιδαγωγών, TE/ΔΕ Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ Γυμναστές κλπ.