Δράση καθαρισμού του Πάρκου στις 29/4/2012

Στο ξεκίνημα τςη δράση θα πραγματοποιήθει σεμινάριο ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με θέμα: «Τα πουλιά στο Πάρκο Τρίτση». Θα γίνει αναφορά στην οικολογική αξία του πάρκου και στα πιο χαρακτηριστικά από τα 180 είδη πουλιών. Το σεμινάριο- παρουσίαση σε power point θα γίνει στην Αίθουσα του Οινοποιείου, ώρες 14:30 έως 16:00 και θα αποτελεί ενημέρωση και προετοιμασία όσων συμμετάσχουν στην δράση που ακολουθεί.Το σεμινάριο γίνεται με τη στήριξη της Ορνιθολογικής.

Μετρά το σεμινάριο και αφού έχουμε πάρει μια γεύση από τα πουλιά του πάρκου θα ξεκινήσουμε την εθελοντική μας δράση. Στην δράση αυτήν θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός των λιμνών και του ευρύτερου περιβάλλοντος αυτών. Το ραντεβού μας για την έναρξη της δράσης είναι στην αίθουσα του δικτύου εθελοντών, στο αίθριο του Natura Shop, στις 16:10.

Ο εν λόγο καθαρισμός εντάσσεται στην καμπάνια  “Let’s do it Greece 2012” με εθελοντικές δράσεις καθαρισμού σε όλη τη χώρα την ίδια μέρα.

Θα ήταν χαρά μας να συμμετάσχετε μαζί μας στην δράση μας για τον καθαρισμό των λιμνών και του ευρύτερου χώρου του πάρκου Α. Τρίτσης.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας!