Περιγραφή της δράσης στις 19 Μαΐου 2012

 

Το Σάββατο στις 19 Μαΐου 2012 το ΚΕΑΝ με την Teleperformance και την αιγίδα του Δικτύου Εθελοντών του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης θα πραγματοποιήσουν διπλή δράση στο πάρκο Α. Τρίτση.
Η μία δράση θα είναι δράση καθαρισμού και η άλλη δράση φύτευσης λαχανικών και αρωματικών.
Η δράση του καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί από τους εθελοντές, οι οποίοι με ειδικό εξοπλισμό όπως  απόχες, χτένια και σακούλες θα πραγματοποιήσουν καθαρισμό στις δύο κεντρικές λίμνες.9+
                                 Πρόγραμμα Δράσης στις 19 Μαΐου 2012
 
10:15 με 10:30 συγκέντρωση έξω από το κτήριο του Δικτύου Εθελοντών στο αίθριο του Natura shop 
10:30 με 10:45 διαχωρισμός των ατόμων σε 3 ομάδες των 10 ατόμων, όπου μία ομάδα θα πάει στον καθαρισμό και οι άλλες δύο ομάδες θα πάνε για τις φυτεύσεις.
10:45 με 11:00 παρουσίαση διαδικασίας φύτευσης και καθαρισμού, στο χώρο δράσης.  
11:00 με 12:00 διάρκεια δράσεων
12:00 με 12:15 διάλειμμα για ξεκούραση και φαγητό
12:15 με 13:45 διάρκεια δράσεων
13:45 με 14:00 συγκέντρωση πίσω στο Δίκτυο Εθελοντών με τα εργαλεία για αποθήκευση τους