ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
 
 Το ΚΕΑΝ και το Δίκτυο Εθελοντών σε συνεργασία με την Αγκαλιά την Κυριακή στις 1 Ιουλίου πραγματοποίησαν εθελοντική δράση καθαρισμού στο πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης.
Στην εθελοντική δράση ήρθαν 36 εθελοντές. Η δράση διήρκησε συνολικά δύο ώρες.
Τα 36 άτομα χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των έξι ατόμων έκαστη. Αφού πήραν τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως απόχες, τσουγκράνες, σακούλες και  γάντια μίας χρήσης.

            Μετά το πέρας του καθαρισμού συγκεντρωθήκαμε όλες οι ομάδες στο δίκτυο εθελοντών όπου και επιστρέψαμε τον εξοπλισμό της δράσης.