Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία

 

 

Δράσεις

 

ΔΡΑΣΗ 1 :  Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με μαθητές σε επιλεγμένα σχολεία της περιοχής παρέμβασης με θέματα αντιμετώπισης bullying, τρόπους αντιμετώπισης διαδικτυακού εκφοβισμού, στάση παρατηρητών δράσεων εκφοβισμού, προαγωγή ανεκτικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ενάντια στην αδιαλλαξία, το ρατσισμό, τη ξενοφοβία και τη βία και υπέρ της πολυπολιτισμικής κατανόησης), κ.ά.

 

ΔΡΑΣΗ 2 : Βιωματικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς

Διοργάνωση εργαστηρίων ενημέρωσης/υποστήριξης για εκπαιδευτικούς σε θέματα αντιμετώπισης bullying, διαχείρισης κρίσεων, αναφορά περιστατικών bullying, ευαισθητοποίηση γονέων κ.ά.

 

ΔΡΑΣΗ 3 : Βιωματικό εργαστήρι για γονείς

Διοργάνωση εργαστηρίων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για γονείς σε θέματα παρατήρησης φαινομένου και διαχείρισης bullying, προσέγγισης παιδιών όταν είναι θύτες ή θύματα  κ.ά

 

ΔΡΑΣΗ 4 : Δημιουργία συστήματος democracy- ambassadors σε σχολεία

Σε συνέχεια των δράσεων 1 & 2, δημιουργία πιλοτικών δομών μαθητών-«πρεσβευτών» προώθησης δημοκρατικού διαλόγου και καταπολέμησης bullying (peer mentoring)

 

ΔΡΑΣΗ 5 : Δημιουργία & αναπαραγωγή comics & spot κατά του σχολικού εκφοβισμού

Δημιουργία & αναπαραγωγή comic book για την ενημέρωση των παιδιών για το bullying και τη διαχείρισή του

 

ΔΡΑΣΗ 6 : Guidebook για σχολεία

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σχολεία μετά τη λήξη του προγράμματος

 

ΔΡΑΣΗ 7 : Θεατρική παράσταση για παιδιά

Θεατρική παράσταση για σχολεία με θέμα το bullying και τις επιπτώσεις του

 

ΔΡΑΣΗ 8 : Capacity building για ΚΕΑΝ

Δικτύωση με φορείς κρατών-μελών και ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα ενημέρωσης για το bullying/ συμμετοχή σε εκπαίδευση (Council of Europe Summer School:democracy at school)