Φορείς χρηματοδότησης

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ωςEEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

 

Δημοσίευση Νέων

Το ΚΕΑΝ σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Τελετής Λήξης του Έργου Bullying-Free: Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία την Δευτέρα 16 Μαίου και ώρα 18.00 στην Αίθουσα του Europe Direct...
Το ΚΕΑΝ σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης του προγράμματος «Bullying-Free : Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία», δημιούργησε την πρότυπη παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο...
Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, δραστηριοποιείται έχοντας ως στόχο την ενημέρωση αλλά και την πρόληψη για τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας, λαμβάνει μέριμνα για την καταπολέμηση του...
Το Capacity Building - που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Ενδυνάμωση Δομών & Ανάπτυξη Ικανοτήτων» - αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης και ενδυνάμωσης ενός οργανισμού, προκειμένου να γίνει...
Στόχος του έργου είναι η θετική συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας (bullying) μέσω της προώθησης των δημοκρατικών αξιών.