Δωρεές

Επιλέξτε ποσό:

20.00 €
50.00 €
100.00 €
500.00 €
1,000.00 €
5,000.00 €
ή εισάγετε ποσό:
Θέλω η δωρεά μου να είναι μηνιαία

Επιλέξτε Πρόγραμμα Ενδιαφέροντος:

Planetbook σε Σχολεία
Εκπαιδευτικά στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση
Σεμινάρια οικο-κηπουρικής για μεγάλους
Μαθήματα κηπουρικής για παιδιά
Εκστρατεία για τα αστικά πάρκα
Δίκτυο Εθελοντών