Το ΚΕΑΝ θα πραγματοποιήσει δύο δωρεάν σεμινάρια μη τυπικής εκπαίδευσης, ένα για τις τεχνολογίες πληροφορικής και ένα για τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Τα σεμινάρια αυτά θα απευθυνθούν σε άνεργους νέους και νέες 18-30 ετών και θα περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστήρια και πρακτική εφαρμογή της διδακτέας ύλης.

Σεμινάρια στη χρήση νέων τεχνολογιών ( 24 ώρες)

-Λογισμικά Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)-σεμινάριο

-Cloud computing

-Mαθήματα AutoCAD

-Photoshop (θεωρία, πρακτική εφαρμογή)

 

Σεμινάρια στις εναλλακτικές καλλιέργειες (36 ώρες)

-Εισαγωγή στις εναλλακτικές καλλιέργειες (θεωρία)

-Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες-Τεχνικές

-Καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (θεωρία-πρακτική εφαρμογή)

-Ανακύκλωση

-Αγροτουρισμός: μια εναλλακτική πρόταση τουρισμού

 

Διαθέσιμες θέσεις ανά σεμινάριο: 10

Τηλέφωνο κράτησης θέσεων: 210 2692880