ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

07/09/2015

 

Ενημερωτική Εκδήλωση από την ΑΣ «Δημιουργία» με θέμα:

                               Ημέρες Καριέρας: Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ημέρες Καριέρας: Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις», την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν, από επιχειρήσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οι ανάγκες τους για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας και από ειδικούς, τα προγράμματα:

- «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 19.101 Θέσεων Πλήρους Απασχόλησης», του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

- «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για Ανέργους και για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες (πρώην ανέργους)

- «Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών», του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Δείτε αναλυτικά πατώντας εδώ το πρόγραμμα.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή και δωρεάν για το ευρύ κοινό.

 

Περισσότερες Πληροφορίες: Έλενα Νικολακοπούλου, τ. 6972663021,

email: debriefevents@gmail.com

 

H εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της Δράσης 14: «Δικτύωση Ωφελουμένων με επιχειρήσεις – Ημέρες Καριέρας» του έργου «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Εργασία στον τόπο μου – Πράσινα Επαγγέλματα», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.