Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας : "YOUTHink Different"

 

To KEAN σε συνεργασία με τον μη κυβερνητικό οργανισμό από την Ιταλία "Futuro Digitale"  υλοποιεί το πρόγραμμα της Ευρωπαικής Εθελοντικής Υπηρεσίας με τίτλο "YOUTHink Different"  στην πόλη Σκάλα Λακωνίας του Δήμου Ευρώτα.

Συγκεκριμένα , στην πόλη της Σκάλας πρόκειται να φιλοξενηθούν 4 εθελοντές Ιταλικής καταγωγής για το χρονικό διάστημα από τις 4 Απριλίου 2016 έως τις 4 Οκτωβρίου 2016.Οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία με το Δήμο Ευρώτα ενώ θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία και την ελληνική κουλτούρα.

Eνδεικτικές Δραστηριότητες :

- Λειτουργία του ξενώνα στην περιοχή Γεράκι Λακωνίας

- Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΑΝ στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα με μαθητές  στο Βοτανικό Κήπο του Ιπποκράτη 

-Συμμετοχή σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα 

-Μετάφραση στην ιταλική γλώσσα κειμένων και  ενημέρωση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

-Συνάντηση με άλλους εθελοντές, άλλες ΜΚΟ και ιδρύματα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση εθελοντικών δράσεων στις τοπικές κοινότητες της Λακωνίας.