Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Εσθονία

«Film it: multimedia practices for cultural dialogue and inclusion»

 

Το ΚΕΑΝ συμμετέχει ως εταίρος στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Film it: multimedia practices for cultural dialogue and inclusion» που θα πραγματοποιηθεί από την οργάνωση «Mittetulundusühing Mitra» στις 23-30 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη Taevaskoja στην Εσθονία.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε ERASMUS+ για τον τομέα Νεολαία και αφορά άτομα, ηλικίας 18 ετών και άνω, που δραστηριοποιούνται ή/και εργάζονται στον τομέα της Νεολαίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να προσεγγίσει κύρια ζητήματα στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης και στην χρήση εργαλείων πολυμέσων για την ανάπτυξη πολιτιστικού διαλόγου και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος:

  • Ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τον ρόλο των εργαλείων πολυμέσων στις δραστηριότητες για τους νέους;
  • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων;
  • Κατανόηση του ρόλου των νέων στις τοπικές τους κοινωνίες στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής και ένταξης;
  • Διερεύνηση των πολυμέσων ως εργαλείων για την ανάπτυξη πολιτιστικού διαλόγου και την κοινωνική ένταξη και προσαρμογή διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων χρήσης πολυμέσων σε διάφορες ομάδες-στόχους και ιδιαίτερα σε νέους;
  • Ανάπτυξη ικανότητας δημιουργίας εργαλείων πολυμέσων.

 

Τοποθεσία: Taevaskoja

Χώρα: Εσθονία

Ημερομηνίες: 23-30 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθμός Συμμετεχόντων: 5 συμμετέχοντες ηλικίας 18 ετών και άνω

Γλώσσα (διεξαγωγής του Σεμιναρίου): Αγγλικά

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι κάτωθι:

Χώρα
ΟργανισμόςΑριθμός ΣυμμετεχόντωνΗλικία
ΕσθονίαMittetulundusόhing MITRA5 Συμμετέχοντες18 ετών και άνω
ΡουμανίαAsociatia Young Europe Society5 Συμμετέχοντες18 ετών και άνω
ΟλλανδίαStichting International Youth Bridges5 Συμμετέχοντες18 ετών και άνω
ΙσπανίαINERCIA DIGITAL SL5 Συμμετέχοντες18 ετών και άνω
ΕλλάδαKEAN5 Συμμετέχοντες18 ετών και άνω
ΠορτογαλίαAgoraveiro5 Συμμετέχοντες18 ετών και άνω

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό το Εrasmus+ και παρέχει για τη διάρκεια των δραστηριοτήτων:

  • 100% κάλυψη κόστους διαμονής
  • 100% κάλυψη κόστους διατροφής
  • Τα κόστη ταξιδίου καλύπτονται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση του Erasmus+ distance calculator και συγκεκριμένα για την Ελλάδα αυτό ορίζεται στο ποσό των 360 ευρώ ως ανώτατη δαπάνη ταξιδίου που μπορεί να επιχορηγηθεί με προορισμό την πόλη Taevaskoja της Εσθνονίας.

 

Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό Info Pack του προγράμματος.

 

Δηλώσεις Συμμετοχής

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής είτε καλώντας στο τηλέφωνο 210 2692880 είτε στέλνοντας E-mail στο afroditikofopoulou@gmail.com

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αφροδίτη Κωφοπούλου