Αθήνα,10/07/2017

                                               Αρ.Πρωτ :1660

 

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. K01.2017.07.10

Προκήρυξη  (1) Θέσης

Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου

 

    To ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων   προκηρύσσει 1 θέση  εργασίας και προσκαλεί για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  πλήρους απασχόλησης για την ειδικότητα: 

 Συντονιστής Λειτουργίας Κέντρου,

που θα απασχοληθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης προσφύγων , αιτούντων άσυλο  και άλλων ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Ιωαννιτών ,

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Operation of Information Assistance Centre - Pilot local integration project for PoC in Epirus»  που συγχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σύμφωνα με την υπ' αριθμόν σύμβαση:UNHCR/GRC01/2017/0000000121 

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Αριθμός θέσεων

001

Συντονιστής Λειτουργίας Κέντρου  

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα

001

 

α) Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής στον τομέα των πολιτικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών,

β) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ,

δ) Βιογραφικό σημείωμα.

 

Συνεκτιμημένα προσόντα :

-Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό

-Εθελοντική εργασία

-Γνώση άλλης γλώσσας

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

-Δίπλωμα οδήγησης.

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στα βιογραφικά τους σημειώματα να αναγράφουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει στις 10/07/2017 και λήγει στις  19/07/2017 και θα πραγματοποιείται  με την ένδειξη "Αίτηση για θέση εργασίας ........... (με τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης)”, είτε ηλεκτρονικά στο email: hrwlkkean@gmail.com  είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του ΚΕΑΝ στη διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον , ΤΚ 13122 υπόψιν της κας Λούκας Σωτηρίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 26 92 880.