1.  Σύμβουλο Ανάπτυξης και Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Σύνταξη προτάσεων και προσφορών για συμμετοχή της Οργάνωσης σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, Europeaid, Grants κτλ.)
 • Project management έργων Erasmus+

Προφίλ υποψηφίου (κύρια προσόντα):

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή η καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας (κυρίως γαλλικών ή/και γερμανικών)
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή – MS Office
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη συγγραφή και στην υλοποίηση έργων Erasmus+
 • Δυνατότητα και θέληση μετακίνησης σε τρίτες χώρες για την εκπροσώπηση της οργάνωσεις σε διεθνείς συναντήσεις
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Η Οργάνωση μας προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση και συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον


Στείλτε το CV σας στο info@kean.gr