Το ΚΕΑΝ και το νεοσύστατο παράρτημα του στην περιοχή του Ελληνικού, προτίθεται να ζητήσει από νέους επιστήμονες αρχιτέκτονες και πολεοδόμους, να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου, στην κατεύθυνση της διατήρησης και ανάπτυξης του  Πρασίνου, την αναγκαιότητα για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας όπως επιβάλλουν οι νέες οικονομικές συνθήκες - και το στοιχείο της καινοτομίας ως προς τις χρήσεις, τις λύσεις, τα υλικά κλπ.

 

Όλες οι παρουσιάσεις θα ανέβουν στη συνέχεια στο διαδραστικό site του ΚΕΑΝ για διαβούλευση και σχολιασμό, προκειμένου να επανέλθουμε με ποιο ξεκάθαρη πρόταση.

 

Παράλληλα θα εξεταστούν και εναλλακτικές μέθοδοι, διατήρησης και λειτουργίας ελεύθερων χώρων, όπως με τη χρήση εθελοντών και για το σκοπό αυτό θα παρουσιαστούν best practice από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

 

Θα παρουσιαστεί από το Δίκτυο Εθελοντών του Πάρκου Α.Τρίτση στη Δυτική Αθήνα, ο τρόπος λειτουργίας του και οι δυνατότητες που υπάρχουν.