Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την περιφέρεια να επιλέξει  σύγχρονες και οικονομικές λύσεις για τα απορρίματα.Ο καθένας μας παράγει 500 κιλά απορίμματα τον χρόνο,εκ των οποίων τα μισά μπορούν να ανακυκλωθούν.Κάντε κλικ για να δείτε το αντίστοιχο pdf.