Δράσεις Εθελοντισμού στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

15/1/2018

ΚΕΑΝ Ανακοινώσεις Νέα

 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary Service) -  Δράσεις Εθελοντισμού στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΕΑΝ με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, οι εθελοντές μας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS – European Voluntary Service), προσφέρουν αυτό το διάστημα τις υπηρεσίες τους στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής υπό την καθοδήγηση των ειδικών συνεργείων του Δήμου.

Η συνεισφορά και οι παρεμβάσεις των εθελοντών στοχεύουν τόσο στην διατήρηση του πρασίνου όσο και στον καλλωπισμό της πόλης, προωθώντας με αυτό τον τρόπο το πνεύμα του εθελοντισμού και αποτελώντας παράδειγμα προς μίμιση για τους νέους ανθρώπους. Η κοινωνική προσφορά είναι ο απώτερος στόχος κάθε εθελοντικής δράσης και η επιδίωξη κάθε εθελοντή που μετέχει ενεργά και ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή και ευημερία.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, κος Νίκος Μπάμπαλος, υποδέχτηκε στο δημαρχείο όλους τους συμμετέχοντες εθελοντές, εκφράζοντας τη χαρά του με το εξής μήνυμα: «Ανοίγουμε την πόλη για τα παιδιά της Ευρώπης. Φιλοξενούμε νέους από διάφορες χώρες για να στείλουμε το μήνυμα ότι η ελπίδα είναι στις νέες γενιές, αρκεί να γίνουμε όλοι συμμέτοχοι στην προσπάθεια να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας».

Φωτογραφικό Υλικό