Εθελοντική δράση στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής

17/1/2018

ΚΕΑΝ Ανακοινώσεις Νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εθελοντική δράση στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής – Μεταφυτεύσεις και ενίσχυση πρασίνου!

Το ΚΕΑΝ εξελίσσει την συνεργασία του με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής και στον τομέα του εθελοντισμού.

Την εβδομάδα που διανύουμε, οι εθελοντές μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο φυτώριο του Δήμου Αγίων Αναργύρων, το οποίο βρίσκεται στον χώρο που στεγάζεται το Δημαρχείο του Δήμου και έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Εντεταλμένου Συμβούλου Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Κου Κουτελιέρη.

Ο Κος Κουτελιέρης, όντας ευαισθητοποιημένος με το περιβάλλον και την ανάπτυξη του πρασίνου, στοχεύει και επιδιώκει την επέκταση του φυτωρίου. Το ΚΕΑΝ, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του στηρίζει και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και γι`αυτό τον λόγο συνεργάζεται με χαρά με τον Δήμο με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του αστικού πρασίνου.

Σε πρώτο στάδιο, οι εθελοντές μας, με την καθοδήγηση και βοήθεια ειδικών του Δήμου, μεταφυτεύουν φυτά, δέντρα και λουλούδια σε γλάστρες, τα οποία θα φυτευτούν αργότερα σε διάφορες περιοχές στους Αγίους Αναργύρους, διευρύνοντας τους πράσινους χώρους του Δήμου (πάρκα, πλατείες, σχολεία). Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη του πρασίνου συμβάλλει σημαντικά και στον καλλωπισμό της πόλης.

 

Οι συμμετέχοντες εθελοντές, που φιλοξενεί το ΚΕΑΝ μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕVS – European Voluntary Service) είναι απόλυτα ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον και επιδεικνύουν τεράστιο ενδιαφέρον και ζήλο για την φροντίδα και την προστασία του. Το γεγονός ότι με την προσφορά τους, συμβάλλουν στην βελτίωση και ενίσχυση του πρασίνου, τους προκαλεί χαρά, ενθουσιασμό και ικανοποίηση. 

Φωτογραφικό Υλικό