ΤΟ ΚΕΑΝ στο Πάρκο

ΤΟ ΚΕΑΝ στο  Στο Πάρκο Περιβαλοντικής Ευαισθητοποίησης "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"  μπορείτε να το βρείτε στο

Δίκτυο Εθελοντών  ( στο παλιό χώρο του Natura shop) Τηλ: 210- 23 23 928