Latest news

  •   Kuşkusuz görme engellilerin toplumsal hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunlar bir hayli fazladır. En temel sorunları üretimin dışında kalmalarıdır. İş başvurularında engelli gruplar başlı... 0 Σχόλια
  •     Teknolojinin gelişmesiyle yeni icatlar hayatımıza giriyor. Bu icatlardan bazıları engelli insanların hayatlarını daha kolay yaşayabilmelerini ve normal insanların sahip olduğu... 0 Σχόλια
  •   Ülke nüfusumuzun büyüklüğü hepimiz tarafından bilinen bir gerçek.Fakat bu nüfusun ne kadarını özürlü fertlerimizin oluşturduğunu çoğumuz bilmeyiz. Araştırmalar neticeninde ortaya çıkan... 0 Σχόλια
  • Bu sorumluluk projesi olan Mavi Kapaklarla Engelli Sandalyesi alma kampanyasının devamı gibi değerlendirilebilecek yeni bir projeyi sizlerle paylaşmak isterim. Engelliler için yapılan bir çok... 0 Σχόλια
  • this project can be considered as a continuation of the campaign with disabilities receive the Blue Chair Cover is a social responsibility project, I would like to share with you. A number of studies... 0 Σχόλια
RSS (νέο παράθυρο)

Forum

Engelleri Aşabiliriz

 

Kuşkusuz görme engellilerin toplumsal hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunlar bir hayli fazladır. En temel sorunları üretimin dışında kalmalarıdır. İş başvurularında engelli gruplar başlı başına dezavantajlı gruplardır. Kısıtlılıkları nedeniyle onlara “iş yapamaz” gözüyle bakılmaktadır. Bu da onların istihdam dışında kalmalarına yol açmaktadır. İşsiz olan, üretken kılınamayan, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilecek kapasiteye ulaşamayan engellilerin toplum içindeki gücü de yetersiz ve zayıf olmakta, toplumsal ilişkilerde eşit olma şansını elde edememelerine neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda engelli bireyin toplumsal hayattan kopmasına, sosyal izolasyona yol açmaktadır. İhtiyaçlarını yeterince karşılayamayan engelli birey, toplumsal ilişkilere zaman ayıramadığı gibi kendisini toplumun bir parçası olarak da hissedememekte ve yalnızlaşmaktadır. Görme engellilerde düşme, çarpma ve yaralanma gibi riskler daha fazladır. Çünkü yollar ve sosyal yaşam alanları yeterli uygunluktan uzaktır. Cadde ve sokaklarda ki biçimsiz kaldırımlar, rampalar, üstü açık bırakılmış kuyular onların yaralanmasına hatta ölümüne sebep olabilmektedir. Bununla birlikte kaldırımların orta alanlarına dikilen elektrik, aydınlatma direkleri, beton mantarlar, ağaçlar ve esnaf tezgâhları da aynı soruna sebep olabilmektedir. Önemli diğer bir sorun da yoldan karşıdan karşıya geçmedir. Trafik ışıklarında renklerin durumuna göre sinyal veren sesli sistemler çok az olmakla birlikte genelde büyük şehirlerde bulunmaktadır. Sürücüler geçiş önceliği hakkını engellilere göstermemekte, bu da kazalara yol açmaktadır. Başka bir problem ise, toplumsal cinsiyet ayrımcılığıdır. Türkiye’de görme özürlü kadınlara fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel şiddetin daha fazla uygulandığı yapılan bir araştırmada ortaya konmuştur. Erkek görme özürlüler tek başlarına dışarı çıkabilirken kadın olanları eve kapatılmakta, dışarı çıkmaları engellenmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı toplumsal bilinçte normal bireyler için nasılsa görme engelliler içinde aynıdır. Görme engellilerin okul hayatlarında da bazı zorluklar yaşadıkları bilinmektedir. Bu bireylerin kavramsal gelişimlerinde ve bilişsel yeteneklerinde gecikme gözlenebileceği gibi özellikle soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde daha başarısız olabilirler (Kızar, 2012:8). Bağımsız hareket edebilme becerilerinde de sınırlılıklar olan görme engellilerin normal sınıflara entegre edilmeleri amaçlandığı halde, bu denli bir yarışın olduğu ülkemizde onlarla yakından ilgilenme olanakları çok sınırlı kalmaktadır. Nitekim yapılan bir araştırmada öğretmenlerin görme özürlü öğrencilerle ilgili farkındalıklarının düşük olduğu anlaşılmıştır .Türkiye’de görme özürlülerin eğitimi ilk kez 1889 yılında İstanbul’da Ticaret Mektebi’nin bir bölümünde başlamıştır. 1921 yılında İzmir’de özel bir derneğin girişimi ile bir Sağır,Dilsiz ve Körler Okulu açılmış ve eğitim görevi Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı’na verilmiştir . Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1950 yılında Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu kurulmuştur. Böylece görme engelliler için resmi bir okul açılırken, eğitimleri 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. 2009 verilerine göre günümüzde görme engellilere hizmet veren 16 adet görme engelliler ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Görme engellilerin iş imkânlarının yetersizliğinden sonra en çok şikâyet ettikleri konulardan biri de sosyal aktivitelerin yetersizliğidir. İstihdamın dışında kalan bireylerin toplumsal hayata karışamamaları onları kendi kabuklarına çekilmeye zorlamakta adeta evlere hapsetmektedir. Sosyal dışlanmışlık olarak ifade edilen bu durumu aşmak için sosyal faaliyetler imkân yaratmaktadır. Çeşitli sporlara katılmak, konferans, seminer, tiyatro, konser, sinema etkinlikleri, tarihi turistik yurt içi yurt dışı gezileri, piknik organizasyonları çerçevesinde hem bu bireyler yeni arkadaşlıklar, yeni deneyimler edinmekte hem de toplumsal hayatta bizatihi kendileri olarak var olmalarına katkı yapmaktadır. Mülakatlar göstermiştir ki görme engelliler bu faaliyetlerin bir ya da bir kaçını yerine getirmekte tamamen yalnızdırlar ve ancak kendi imkânları ile sosyal faaliyetlere iştirak edebilmektedirler. Fakat yoksulluk meselesi onların sosyal faaliyetlere müdavim olmalarını engelleyen en bağlayıcı sebeptir. Bağımsızlaşmalarına katkı yapacak ve onları toplumsal hayatla kaynaştıracak sosyal aktivitelerin çeşitli sebeplerle gerçekleşememesi bu bireylerin dezavantajlarını pekiştirmekte ve onları toplumsal hayatın görünmeyenleri olmaya itmektedir.

Örneklemdeki bireylerin AVM’ler ile ilgili olumlu düşünceler taşımakla birlikte kendileri için yeterli uygunluktan uzak olduklarını düşündükleri anlaşılmaktadır. Batman’da AVM olarak nitelenebilecek iki kuruluştan biri (World Mar) daha eski ve özürlülere daha az uygun iken diğeri (Batman Park) daha yeni ve özürlülere daha uygun tasarlanmıştır. Örneğin Batman Park AVM’de engelliler için uygun rampalar, geniş döner kapılar, asansör, WC yön levhaları, engelliler için tasarlanmış; WC’ler, dükkan giriş çıkışlarında basamak paylarının konulmamış olması gibi iyileştirmeler yapılmıştır. Günümüzde insana hizmet anlayışının ön plana çıkması ve engelli derneklerinin yürüttüğü etkili kampanyalar bu değişimleri sağlamıştır. Ancak yapılan gözlemlerde görme engellilerin uğrak mekânları arasında AVM’lerin olmadığı ortaya çıkmıştır; çünkü bu insanların dar gelirlilik ve ulaşılabilirlik gibi  ciddi sorunları mevcuttur. Dolayısıyla görme engellilerin söze konu sorunlarının çözülmemiş olması onların sosyal birer yaşam alanı olan AVM gibi mekânlara erişimlerini ve buralardan diğer insanlar gibi faydalanmalarını engellediği anlaşılmaktadır. Sonuç ve Öneriler Bu araştırmada Batman’da yaşayan görme engelli vatandaşların karşı karşıya oldukları zorluklar anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada üç ayda bir verilen 2022 özürlü maaşının dışında çoğu görme engelli vatandaşın herhangi bir gelire sahip olmadığı, çalışmak için yaptıkları başvuruların işverenlerin “bizim işi, görme özürlü biri yapamaz” şeklindeki yaklaşım nedeniyle sonuçsuz kaldığı anlaşılmıştır. Bulgular çok açık bir şekilde görme engellilerin en temel meselesinin işsizlik ve yoksulluk olduğunu ortaya koymuştur. Onlara iş imkânları sunmak ve yetersiz olan üç aylık özürlü maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Onların toplumsal hayatla olan bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal hayata entegre olabilmeleri için ulaşılabilirlik sorununa çözüm getirilmesi, rehabilitasyon merkezlerinin sayısının arttırılması, eğitim faaliyetlerinin ve sosyal aktivitelerin sürdürülebilir kılınması gerektiği bu araştırmadan elde edilen sonuçlara bakılarak önerilebilinir


KAYNAKÇA: http://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1417409267.pdf

 Σχόλια

    

        

 

19/10/2017 2:48 πμ
Κατάρρευση TEACH AND LEARN FOR FUN
18/10/2017 11:18 μμ
The project will promote democratisation process within europe.It will provide support tools to young people's participation within European polical spectrum
expande To be defined
18/10/2017 6:46 μμ
Inclusive and supportive host needed for a project around arts, farming or gardening!
expande Human Skills for Human Life
18/10/2017 11:30 πμ
1 vacancy for EVS volunteer from Spain. The project will be in Constanta, Romania, for 7 months. Please send CV and motivation letter to our contact emails.
19/10/2017 2:48 πμ
CORDIS is the portal for all EU funded research projects and results - Your search: Search term: Content Type: News Language: English Number of results: 1-100 of 32954
null
Κατάρρευση Relationship between carotid intima-media thickness and non valvular atrial fibrillation type
18/10/2017 1:35 μμ

Our findings show a high prevalence of abnormal cIMT in NVAF patients, reinforcing the concept that NVAF and systemic atherosclerosis are closely associated. Abnormal cIMT was particularly evident in persistent/permanent NVAF suggesting a more elevated atherosclerotic burden in patients with long-standing NVAF.

expande Relaunch of DRIVER project, welcome DRIVER+!
18/10/2017 1:26 μμ

Find the latest information about the restart of the DRIVER project!

expande BestRES and IndustRE workshop 'Enabling PV integration by delivering flexibility to the energy market'
18/10/2017 1:18 μμ

On the occasion of the EU PVSEC, the European PV Solar Energy Conference and Exhibition, the BestRES and IndustRE Consortia organised the workshop “Enabling PV integration by delivering flexibility to the energy market” (Amsterdam, The Netherlands, on 26th September 2017).

τοhttp://www.stgm.org.tr/en/icerik/goster/activities δεν μπορεί να βρεθεί

Partners