“Özel MVP: Hareketlilik, Gönüllülük, Katılımcılık”  EuropeAid programı Çiğli Belediyesi, İzmir, Türkiye'de yaşayan engelli insanlara hitap ve bir yıl (15/08/2013-15/08/2014) süresini sahiptir.

Bu projenin amacı, yerel topluma engellilerin katılım ve yerel topluma aktif katılımcıların sosyal etkinlikler pasif alıcıları gelen ikincisinin geleneksel algı kayması.

 Projenin temel ayağı vardır: i) Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılmaksızın herkese yani gönüllülük ulaşılabilir, kapsamlı gönüllülüğü geliştirin, mesleki eğitim / örgün-deneyimsel öğrenme, iii) Geliştirme engellilerin katılımı ii) artış uluslararası hareketlilik projeleri dahil olmak üzere faaliyet her türlü, erişilebilirlik.

Proje, "Özel MVP" özürlü kişilerin aktif katılımı yanı sıra bağlam "Biz olmadan bizim bir şey" yerel paydaşlar ile faaliyetlerini önermektedir. Bu bir alt proje olarak düşünülebilir, her biri 9 Çalışma Paketleri, oluşuyordu, hangi diğer iş paketi birimleri ile kombine edildiğinde, tamamlanan proje oluştururlar

Iş paketlerine işi yıkarak birden fazla takım projenin farklı bileşenleri aynı anda veya sırayla çalışmasını sağlar. Her takım iş paketi planında tanımlanan adımları takip ve belirtilen süre onları tamamlar.

Her Çalışma Paketi aşağıdakileri içerir: Hedefler, etkinlikler, çıktılar, sonuçlar ve rolleri ve her ortağın sorumlulukların açıklaması

 

“Special MVP: Mobility, Volunteerism, Participation” is a EuropeAid programme addressed to people with disabilities living in Cigli Municipality, Izmir, Turkey and has duration of one year(15/08/2013-15/08/2014). The purpose of this project is the inclusion of people with disabilities into local society and the shift of the traditional perception of the latter from passive recipients of social activities to active contributors to the local community. The main pillars of the project are: i) Develop inclusive volunteerism, namely volunteerism accessible to everyone without discrimination on the grounds of disability, ii) Increase of participation of people with disabilities in vocational training/non formal-experiential learning, iii) Improvement of accessibility in every type of activity, including international mobility projects.

The project “Special MVP” proposes activities with the active participation of people with disabilities as well as local stakeholders in the context “Nothing about us without us”. It is consisted of 9 Working Packages, each one of which can be thought of as a sub-project, which, when combined with other work package units, form the completed project

Breaking down the work into work packages allows multiple teams to work simultaneously or sequentially on different components of the project. Each team follows the steps defined in the work package plan and completes them by the specified deadline.

Each Working Package includes the following: Objectives, description of activities, outputs, results and roles and responsibilities of each partner

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners