Organizasyonun İçinde Bulunduğu Alan, Önemi ve Katma Değeri


Haziran 2014'de KEAN, üç farklı şehirde (Atina, Ioannina , Iraklio Kritis) ayrımcılık ve şiddet olaylarını kaydetmek için göçmenlerle birlikte çalışan üç bilgi merkezinin sorumluluğunu üstlendi. Sosyal operatörler ile işbirliği içinde ofisler, göçmenlik yasasının yakın zamanda Yunanistan'da değişmesi nedeniyle göçmenlere danışmanlık ve hukuki destek sağlandı. Bu proje İçişleri Bakanlığı'nın gözetiminde üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu için Avrupa Fonu tarafından finanse edildi.

2015 yılı boyunca KEAN, Serres and Messini illerinde iki tane daha Bilgi Merkezi kurdu. Önerilen proje, adı geçen Bilgi Merkezlerinin dönüştürülmesidir.