Türkiye'deki EuropeAid ( Avrupa Yardım ve İşbirliği ) Programı

16/2/2014

Υλικό Δράσεων

  

KEAN; Türk Hükümeti'nin Ankara'daki resmi konuğu olarak EuropeAid programının "Engelli İnsanları

Topluma Kazandırma Projesi" için 28 Ağustos'tan 31 Ağustos 2013'e kadar İzmir'deydi.

KEAN, hedef bölgedeki yerel topluma katılımı sağlanacak özel gereksinimli insanlar için yapılacak

aktiviteleri üstlenmek ve geliştirmek için İzmir'in Çiğli Belediyesi ile işbirliği içindedir. Daha özel olarak, bu insanları bölgenin çevreci tabiat parklarındaki gönüllü aktivitelere nasıl çekeceğine dair yerel

organizasyonlar ve eğitimler sağlayacaktır.

"Special MVP: Mobility,  Volunteerism,  Participation" (Özel HGK: Hareketlilik,  Gönüllülük,  Katılım) olarak anılan bu program; KEAN'ın bu bölgede uygulayacağı başarısını devam ettirecek ve daha önce

Atina'daki parklarda uygulanmış bir programdır.

Bu programın amacı özel gereksinimi olan insanları yetenekleri doğrultusunda geliştirerek yerel topluma kazandırmaktır. Özgün gönüllü çevreci aktivitelerini organize etmek, kendi belediyelerinin etkinliklerine ve Avrupa'daki hareketliliklere katılımlarına destek olmaktır.

Projenin uygulandığı tarihlerde (30-31 Ağustos 2013) KEAN , Çiğli bölgesini ziyaret etti. Çiğli

Belediyesi'nin temsilcileri ile toplantılar yapılarak engelli dernekleri ve faaliyetlerin gerçekleştirileceği

parklar ziyaret edildi.